ر ا د و ا ر :: R A D A V A R

رادوار یک کلمه‌ی اصیل گیلکی است به معنای رهگذر عارف مسلک است، کسی که جایی سکون نمی‌یابد و همیشه در راه است.